Tuotekehitys

  • Projekti palvelut
  • Uusien tuotteiden ideoiminen ja kehittäminen
  • Olemassa olevien tuotteiden kehittäminen ja päivittäminen
  • Tuotannollistaminen, modulointi
  • Prototyyppien suunnitteleminen ja toteuttaminen
  • Out sourcing –palvelut